Υπηρεσίες Τοπογραφίας

Υπηρεσίες Τοπογραφίας : Επακριβής Απεικόνιση της Γης σας

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Το γραφείο μας διαθέτει τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εφοδιασμένο με όργανα υψηλής ακρίβειας, για την ακριβή απεικόνιση οποιουδήποτε ακινήτου. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας αντανακλούνται σε πληθώρα τοπογραφικών αποτυπώσεων σε διάφορους νομούς της χώρας.

Εξειδίκευση στα Τοπογραφικά Έργα

Τα τοπογραφικά μας είναι πλήρως συμβατά με τις προδιαγραφές του Οργανισμού Κτηματολογίας και Χωρομετρίας Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες χρήσεις, όπως δασαρχείο, συμβολαιογραφικές πράξεις κ.ά.

Εμπειρία και Εξειδίκευση

Έχουμε εκτελέσει διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί, καθώς και αποτυπώσεις σε μη κτηματογραφημένες περιοχές. Αυτό γίνεται με στόχο την ορθή ένταξη των ακινήτων κατά την κτηματογράφιση, διασφαλίζοντας τη σωστή καταγραφή της γης σας.

Εμπιστευτείτε μας για την πιο ακριβή και εξειδικευμένη υπηρεσία τοπογραφίας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.