Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών

Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες για Άνεση και Ασφάλεια

Πλήρης Κάλυψη Οικοδομικών Διαδικασιών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλα τα βήματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άνετη και ασφαλή εξέλιξη του έργου.

Δημιουργία Απαιτούμενων Μελετών

Ξεκινώντας από τις αρχικές αποτυπώσεις και προχωρώντας στις αρχιτεκτονικές, στατικές, και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, διασφαλίζουμε την πλήρη και συμμορφούμενη διαδικασία.

Έκδοση Αδειών από την Πολεοδομική Υπηρεσία

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης αδειών από την πολεοδομική υπηρεσία, εξασφαλίζοντας την ομαλή πρόοδο του έργου σας.

Σύνδεση με ΔΕΚΟ και Άλλες Αρχές

Επικοινωνούμε και καλύπτουμε τις συνδέσεις με τις ΔΕΚΟ και άλλες αρμόδιες αρχές, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές.

Χάραξη Οικοδομών και Επίβλεψη Έργου

Προσφέρουμε υπηρεσίες χάραξης των οικοδομών βάσει των σχεδίων και επιβλέπουμε το έργο για εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών και ασφάλειας.

Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των οικοδομικών αδειών, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου σας.