Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων: Εμπειρία και Αξιοπιστία

Εμπειρία στην Εκτίμηση Ακινήτων

Με μια πλούσια ιστορία εκτιμήσεων, η εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει εκτιμήσεις για διάφορα ακίνητα, καλύπτοντας τις ανάγκες ιδιοκτητών και τραπεζών.

Εξωτερικοί Συνεργάτες Τραπεζών

Είμαστε επίσημοι εξωτερικοί συνεργάτες διαφόρων τραπεζών, ενώ αποτελούμε και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ). Η συνεργασία μας με τράπεζες ενισχύει την αξιοπιστία μας στον τομέα της ακίνητης περιουσίας.

Εκτιμήσεις για Διάφορους Τύπους Ακινήτων

Έχουμε πραγματοποιήσει εκτιμήσεις για μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, καθώς επίσης και για πληθώρα διαμερισμάτων και κατοικιών. Οι εκτιμήσεις μας καλύπτουν τις ανάγκες πώλησης και μίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας σφαιρική κατανόηση της αξίας τους.

Υψηλή Επαγγελματική Προσέγγιση

Με βάση την επαγγελματική μας προσέγγιση και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, διασφαλίζουμε όχι μόνο ακρίβεια στις εκτιμήσεις μας αλλά και την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.