Στατικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες: Εγγύηση Ασφαλούς Κατασκευής

Εξειδικευμένη Στατική Επίλυση

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση της στατικής μελέτης για κάθε τύπο οικοδομικού έργου. Με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς και με μακρόχρονη εμπειρία στην επίβλεψη οικοδομικών έργων, εξασφαλίζουμε την ασφαλή και ανθεκτική κατασκευή.

Σχέδια Ξυλοτύπων και Λεπτομέρειες Υποστυλωμάτων

Κάθε μελέτη περιλαμβάνει πλήρη σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερείς πληροφορίες για τα υποστυλώματα. Τα σχέδια αυτά εμπλουτίζονται με κατασκευαστικές τομές στα απαραίτητα σημεία, ενώ παρέχουμε επίσης σχέδια λεπτομερειών και σημειώσεις που διευκολύνουν την εφαρμογή στον χώρο του έργου.

Εξοικονομώντας Χρόνο και Κόπο

Η εμπειρία μας στην επίλυση μεταλλικών κατασκευών καλύπτει όλους τους τύπους διατομών, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών κατηγοριών όπως διατομές ψυχρής έλασης. Εξασφαλίζουμε στατική επίλυση για τα διάφορα είδη φορτίων (άνεμος, χιόνι κ.λπ.) σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Ποιότητας

Επιτυγχάνουμε πλήρη διαστασιολόγηση για δάπεδα, υποστυλώματα, και θεμελίωση. Η διαδικασία μας είναι σχεδιασμένη με προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντας ολοκληρωμένες στατικές λύσεις για το κάθε έργο. Με εμάς, η ασφάλεια και η ποιότητα κατασκευής είναι εγγυημένες.