24
Ιούλ

Σπύρος

Μείναμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι απο την συνεργασία.Υπηρξε άριστηεπικοινωνία σε
πολύτακτά χρονικά διαστήματα που απέφερε ενα πολύ ομορφο αποτέλεσμα