ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Ενίσχυση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Κατασκευή αγροτικής αποθήκης από βιομηχανικά πάνελ και μεταλλική στέγη.

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑΣ

Υπό ανέγερση μεζονέτας με πισίνα και πλήρης διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ολική ανακαίνιση διώροφης κατοικίας με θερμοπρόσοψη, αντικατάσταση στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων και αλλαγής υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου από βιομηχανικό πάνελ και μεταλλική στέγη.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ολική ανακαίνιση διώροφης κατοικίας με θερμοπρόσοψη, αντικατάσταση στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων και αλλαγής υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.