Τοπογραφικά

 

Το γραφείο μας διαθέτει τον τελευταίο τεχνολογικό εξοπλισμό με όργανα μεγάλης ακριβείας για την αποτύπωση οιοδήποτε ακινήτου. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία καθώς έχουμε προβεί σε πληθώρα τοπογραφικών αποτυπώσεων σε αρκετούς νομούς τις χώρας μας. Τα τοπογραφικά είναι όλα εξαρτημένα βάσει των προδιαγραφών του ΟΚΧΕ και του Εθνικού κτηματολογίου και δύναται να χρησιμοποιηθούν για δασαρχείο, συμβολαιογραφικές πράξεις κτλ. Έχουμε προβεί σε πληθώρα διορθώσεων γεωμετρικών στοιχείων σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί καθώς και αποτυπώσεις σε μη κτηματογραφημένες περιοχές για την ορθή ένταξη των ακινήτων κατά την κτηματογράφιση τους.