Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Ηγούμενος αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ το έτος 2002 και τον ίδιο χρόνο γίνεται μέλος του ΤΕΕ. Είναι πιστοποιημένος ευρωπαϊκός εκτιμητής EXPERT VALUER IN PROPERTY, μέλος ΕΛ.Ι.Ε (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής), Σ.ΕΚ.Ε (Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος) Εξωτερικός συνεργάτης –εκτιμητής ακινήτων για διάφορες τράπεζες και έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα πληθώρα μελετών, Επιβλέψεων, Κατασκευών ιδιωτικών έργων, Αποτυπώσεων, Ενισχύσεων διατηρητέων κτιρίων, Κατασκευών σεισμόπληκτων- πυρόπληκτων κτιρίων. Το έτος 2006 αρχίζει να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και δημιουργεί προσωπικό γραφείο τεχνικών μελετών. Τα έτη 2004- 2005 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας πραγματοποιεί την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος των Στρατοπέδων ΚΕΔΒ, ΚΕΒΟΠ, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, συνολικής έκτασης 8.700 στρεμμάτων καθώς και επίβλεψη διαφόρων έργων για τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού. Το έτος 2003 ως Υπεύθυνος Εργοταξίων στην Εταιρία GEOSTIRIXIS αναλαμβάνει την επίβλεψη γεωτρήσεων στο Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο Λιμάνι της Νέας Κίου Ναυπλίου, καθώς και σε πλήθος ιδιωτικών έργων στο Νομό Αττικής. Επιπλέον, ως υπεύθυνος εργοταξίου έχει την επίβλεψη αντιστήριξης πενταόροφης οικοδομής με τέσσερα υπόγεια, στην Αθήνα (έναντι Αμερικάνικης Πρεσβείας). Το έτος 2002 εκπονεί δειγματοληπτικές και εργαστηριακές μετρήσεις στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, και εργάζεται ως επιτόπου μηχανικός σε έργα οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και οικοδομικών έργων.