Ανακαινίσεις

Οι ανακαινίσεις σπιτιών ή επαγγελματικής στέγης είναι μία διαδικασία που συχνά προκαλεί άγχος ή αβεβαιότητα στους ιδιοκτήτες, επειδή δεν γνωρίζουν ποιες επεμβάσεις πρέπει να γίνουν, ώστε να καλύψουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες τους., Η επιχείρησή μας προσφέρει ολοκληρωμένη υπηρεσία ολικής ανάληψης με το κλειδί στο χέρι. Οι ανακαινίσεις περιλαμβάνουν αποτύπωση των χώρων, μελέτη – σχεδιασμό, φωτορεαλιστική απεικόνιση, προϋπολογισμό με βάση τη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί, χρονικό προγραμματισμό εργασιών, κατασκευή με εξειδικευμένα συνεργεία.
Στις ανακαινίσεις χρησιμοποιούμε έμπειρα συνεργεία, τα οποία καθοδηγούνται σε όλες τις φάσεις των εργασιών από πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα μηχανικό, ηλεκτρολόγο μηχανικό (ανάλογα με την περίπτωση). Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις γραφείων , ανακαινίσεις καταστημάτων, ανακαινίσεις σπιτιών.
Παράλληλα έχουμε την τεχνογνωσία να προσφέρουμε υπηρεσίες για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων σας, είτε με μικρές επεμβάσεις είτε με ολοκληρωμένες επεμβάσεις που εξασφαλίζουν μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
Ενδεικτικά οι εργασίες που αναλαμβάνουμε στις ανακαινίσεις είναι :καθαιρέσεις τοιχοποίων, Αντικατάσταση δαπέδων, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Ελαιοχρωματισμούς, Χωρίσματα με γυψοσανίδες, Αντικατάσταση κουφωμάτων, Ντουλάπια κουζίνας, Αντικατάσταση ειδών υγιεινής, Έκδοση πολεοδομικής άδειας όταν απαιτείται. Αναλαμβάνουμε αποτύπωση του χώρου του ακινήτου, μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου, φωτορεαλιστική απεικόνιση, κοστολόγηση έργων, υλοποίηση της πρότασης σε προκαθορισμένο χρόνο και ποιότητα