Πισίνες

Είμαστε σε θέση να μελετήσουμε και να κατασκευάσουμε οιοδήποτε είδος πισίνας βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών καθώς επίσης και να επισκευάσουμε τυχόν προβλήματα και διαρροές. Διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και δίκτυο συνεργατών για να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις σας. Τέλος αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγγράφων.