Ενισχύσεις

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην μελέτη αλλά και ενίσχυση των κατασκευών που παρουσιάζουν προβλήματα στατικότητας. Έπειτα από την μελέτη και επισκευή αρκετών σεισμόπληκτων, πυρόπληκτων, παλαιών και διατηρητέων κτιρίων διαθέτουμε όλο το υπόβαθρο για την ενίσχυση αυτών. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται γίνονται βάσει των προδιαγραφών ΠΕΤΕΠ και πραγματοποιούνται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τα συνεργεία μας είναι εξειδικευμένα με χρόνια εμπειρία και άριστο τεχνολογικό εξοπλισμό