Εκδόσεις οικοδομικών αδειών

Προβαίνουμε στην δημιουργία όλων των απαιτούμενων μελετών (Αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες σε όλο το απαιτούμενο εύρος), ξεκινώντας με εργασίες αποτύπωσης, περνώντας στην έκδοση αδείας από την πολεοδομική υπηρεσία, την κάλυψη των συνδέσεων με τις ΔΕΚΟ, στην χάραξη των οικοδομών βάσει των σχεδίων, στην επίβλεψη και ό,τι άλλο απαιτείται.